Deck Heroes Today: 0    Total Posts: 1374

Moderator: DeckHeroes

Total:#1

Create Thread

[Bug & Suggestion] Không nhận được thưởng

[Copy link] 0/726

#1
Posted on 7/25/18 1:21:13 PM | Show thread starter's posts only

Tôi đã mất 657 viên đá quý ở bàn thờ....vậy mà không được tướng 5sao
Ad coi lại thế nào

Signature